09 nov

Freelance Financial Controller met kennis van IFRS – Brussel

Function

Je bestudeert de activiteiten van beursgenoteerde ondernemingen en hoe die boekhoudkundig worden vertaald.

Je gaat na of de investeerders op een passende wijze worden geïnformeerd.

Je gaat na of er geen inbreuken op de IFRS blijken uit de gepubliceerde rekeningen of uit informatie ingewonnen bij de onderneming en haar commissaris. Je overlegt met de vennootschap en de commissaris over de verstrekte informatie en de toegepaste regels. Je luistert vanuit een open geest naar de aangevoerde argumenten.

Je streeft naar verbetering van de informatie.

Je deelt intern je vaststellingen en stelt in geval van inbreuken passende maatregelen voor aan het directiecomité.

Je bereidt het overleg voor dat de klant moet plegen met haar Europese collega-toezichthouders over de consistente toepassing van IFRS en neemt deel aan de discussie van je cases met buitenlandse collega’s.

Je neemt deel aan het a priori onderzoek van de inhoud van het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer een onderneming naar de beurs gaat.

Je verleent advies over de correcte toepassing van de internationale boekhoudnormen (IFRS). Je overlegt regelmatig met je collega’s over (potentiële) inbreuken en de beste aanpak tot verbetering van informatie.